lagringsminne

(även sekundärminne eller, föråldrat, externminne, ofta bara hårddisk) – samman­fattande term för hård­disk och andra minnen som kan användas för data­lagring. De bevarar lagrade data även när datorn är avstängd. – Det typiska lagrings­minnet är en hård­disk, som kan vara inbyggd i datorn eller finnas i ett nätverk, men allt fler datorer har i stället ett halv­ledar­minne (ssd). Även disketter och andra flyttbara diskar räknas som lagrings­minnen. – I datorns inbyggda lagrings­minne sparas operativ­system, program och filer. Operativ­systemet läses in till datorns arbets­minne när datorn startas; övriga filer blir inlästa när de behövs. När filer sparas, program avslutas eller datorn stängs av på ordnat sätt sparas even­tu­ella ändringar på hård­disken. – Man skiljer mellan lagring och arkivering. Arkivering av data innebär att filerna flyttas till lång­samma men billiga medier (tertiär­minnen) som band eller optiska diskar, numera allt oftare även separata hård­diskar.