lagringsminne

(även sekundärminne eller, föråldrat, externminne, ofta bara hårddisk) – sammanfattande term för hårddisk, SSD och andra minnen som kan användas för data­lagring. – Kriteriet på lagringsminnen är att de bevarar lagrade data även när datorn är avstängd. Det behövs ingen strömtillförsel. – Det typiska lagringsminnet var länge en hårddisk, som kan vara inbyggd i datorn eller finnas i ett nätverk, men allt fler datorer har i stället ett halvledar­minne (SSD). Även disketter och andra flyttbara diskar räknas som lagringsminnen. – I datorns inbyggda lagringsminne sparas operativsystem, program och filer. Operativsystemet läses in till datorns arbetsminne när datorn startas; övriga filer blir inlästa när de behövs. När filer sparas, program avslutas eller datorn stängs av på ordnat sätt sparas eventu­ella ändringar på hårddisken. – Man skiljer mellan lagring och arkivering. Arkivering görs av data som kanske aldrig kommer att behandlas igen, men som av olika skäl inte bör eller inte får raderas. Filer som ska arkiveras kan därför flyttas till långsamma men billiga medier (tertiärminnen) som band eller optiska diskar, numera allt oftare även separata hård­diskar. – Backup kan göras på hårddisk, SSD eller band. Här är det viktiga att medierna är logiskt och fysiskt åtskilda från resten av it‑systemet. – I äldre datasystem användes band eller bandkassetter som lagringsminnen.

[datalagring] [ändrad 3 juli 2021]