data execution prevention

(DEP) – en säkerhetsfunktion som gör det svårare att smussla in oönskade program i datorer. – Vissa oönskade program placerar nämligen körbar kod i delar av datorns minne som normalt bara innehåller läsbara data, inte körbar kod. (Ett exempel på sådana intrång är buffertöverfyllning, betydelse 2.) DEP hindrar datorn från att köra programkod som lagrats i de delar av minnet som har reserverats enbart för läsning och skrivning av data. Detta försvårar eller omöjliggör en del former av sabotage, men inte alla. DEP ingår numera i alla vanliga operativsystem. (Mer i Wikipedia.)

[it-säkerhet] [minnen] [ändrad 9 juli 2020]