halvledarminne

minne utan rörliga delar, bestående av halvledare. – Datorns arbets­minne (RAM‑minne) är alltid ett halvledarminne, eftersom bara halv­ledar­minnen är tillräck­ligt snabba för att hålla datorns pro­cessor försedd med data att bearbeta. Där används flyktiga halvledar­minnen. I bärbara datorer, mobiltelefoner och musik­spelare används halvledarminnen också som lagringsminne (i stället för hårddisk, som är billigare, men också känsligare för stötar). Sådana minnen kallas för SSD. De används i allt större utsträckning även i stationära datorer och servrar med krav på snabb dataåtkomst. Man använder då flashminne, en typ av halvledarminne som är icke‑flyktigt, alltså som be­håller lagrade data även när strömmen är avstängd.

[datalagring] [minnen] [ändrad 14 november 2018]

heap

 1. högen – del av arbetsminnet som vid programkörning reserveras för framtida behov under körningen. Fördelen är att programmet som körs inte behöver be operativsystemet om minnesutrymme varje gång något ska sparas;
 2. en datastruktur – se trappa.

[datastrukturer] [minnen] [ändrad 20 augusti 2020]

dual inline memory module

(DIMM) – ett slags minneskrets som kan överföra 64 bit åt gången. – Detta till skillnad från föregångaren SIMM, som klarade 32 bit åt gången. DIMM‑kretsar har funnits sedan 1990-talet. – Dual i namnet syftar på de två raderna av stift som finns på kretsens långsidor. På de äldre SIMM‑kretsarna var de två raderna reduntanta, det vill säga att de två raderna överförde samma data, men på DIMM används båda raderna för sig. – Se också SO DIMM.

[minnen] [ändrad 17 februari 2023]

frame

ett block med data, en ram:

 1. – i minneshantering, se ram (betydelse 2);
 2. – i dataöverföring, se frame relay: en data­mängd av bestämd storlek som nät­verket adresserar och hanterar som en enhet. Det ska skiljas från ett paket, som är en del av ett meddelande. (I OSI‑modellen finns ramar på nivå 2 medan paket finns på nivå 3.) Översättningen ram är missvisande, eftersom frame anspelar på picture frame, alltså på svenska (bild-)ruta – det som finns innanför ramen;
 3. – i webbläsare: ram – del av en webbsida bestående av flera delar som kodats som separata webb­sidor. Typiskt för sådana ramar är att om hela inne­hållet inte får plats i webbläsaren så får de en egen skrollningslist;
 4. – i video – bild – motsvarigheten till en filmruta, alltså en komplett stillbild. –Frame rate – bildfrekvens – antal gånger per sekund som den bild som visas på bildskärmen byts ut mot en annan. Detta ska skiljas från refresh rate – uppdateringsfrekvens. Exakt samma bildruta (frame) visas nämligen två eller tre gånger på skärmen. Det går alltså två eller tre uppdateringar av bildskärmen för varje bild;
 5. – se Iframe.

[datakommunikation] [minnen] [videoteknik] [webbpublicering] [ändrad 15 juni 2020]

scratch

 1. kladd, arbets-, temporär, tillfällig – om minnesutrymme eller andra resurser som till­fälligt behövs under en program­körning. Se till exempel mellan­lagrings­band (scratch tape). Numera använder man oftast ordet temporär, som i temporära filer;
 2. stryka (över)ta bort en fil genom att stryka den från hård­diskens interna inne­hålls­förteckning. Utrymmet markeras alltså som ledigt, men ettorna och nollorna finns ändå kvar tills de skrivs över;
 3. Scratch – ett programspråk för utveckling av webb­sidor med rörliga bilder och ljud. Gjort för att kunna användas av barn. Scratch är utvecklat på MIT, se scratch.mit.edu. – Jämför med Squeak och Hopscotch.

[barn] [datalagring] [drift] [läromedel] [minnen] [programspråk] [ändrad 24 augusti 202o]

ROM

 1. – read-only memory – minne med innehåll som inte kan ändras. Datorn kan alltså bara läsa inne­hållet, inte skriva dit något nytt. Ett ROM är icke‑flyktigt och behåller alltså lagrad information även när strömmen stängs av. Benämningen ROM används främst om sådana minnen som finns i datorer för att lagra data och instruktioner som är nödvändiga för datorns funk­tion (se bootstrap), men också om optiska diskar som DVD‑ROM. – Det finns nyare typer av ROM som kan ändras, men bara med speciella förfaranden. – Jämför med RAM (random access memory);
 2. – tillägg till beteckning på optiska diskar: CD‑ROM och DVD‑ROM står för brännbara (inspelningsbara) optiska diskar, medan BD‑ROM däremot står för en Blu‑ray disc med förinspelat innehåll som inte kan ändras;
 3. – i överförd bemärkelse: ROM image, ofta bara ROM – kopia av ett spel, program eller operativsystem, avsett för installation. Denna användning av förkortningen ROM uppstod i datorspelsvärlden på den tiden när spelen ofta var lagrade i spelkonsolens ROM. För att man skulle kunna kopiera spelen utvecklades metoder för att dumpa innehållet i ett ROM. Med tiden har man börjat använda ROM om kopior av program som aldrig har fun­nits i ett ROM. Kopiorna kan ha laddats ner från nätet eller från en optisk disk. Speciellt vanligt är att förkortningen ROM används om alternativa ut­för­an­den av Android, till exempel OmniROM.

[förkortningar på R] [jargong] [minnen] [optiska diskar] [ändrad 14 oktober 2019]

Millipede

en minnesteknik utvecklad av IBM, baserad på ytterst små hål på en yta av plast. IBM visade upp tekniken 2005 och ut­lovade kommersiell lansering 2007, men tekniken har inte fått nämn­värd spridning. Millipede er­bjuder extrem lagrings­tät­het, 15 giga­byte per kvadrat­centi­meter eller mer. – Läs mer på IBM:s webbsidor (från 2005).

[experimentell teknik] [minnen] [ändrad 29 maj 2020]

RDMA

remote direct memory access – direkt åtkomst till data i en annan dators arbetsminne (RAM‑minnet). Datamängden kopieras direkt från den andra datorns arbetsminne till den första datorns arbetsminne. Detta sker direkt, utan inblandning av den andra datorns processor eller operativsystem. Det går mycket snabbt och minskar belastningen på datorerna. RDMA används i sammankopplade nät av datorer (kluster) med krav på höga prestanda. Det förutsätter vissa inställningar hos de inblandade datorerna. – Läs mer hos branschorganisationen RDMA Consortium (länk) (från 2009).

[förkortningar på R] [minnen] [ändrad 23 augusti 2019]