minnesdatabas

(in-memory database, förkortat imdb) –– databas som körs helt och hållet i servrarnas arbets­minne. Det gör att operationer (läsningar, tillägg, ändringar och raderingar) kan ske mycket snabbare än om de görs mot hårddiskar. ––Man kan skilja mellan två typer av minnes­data­baser:

  1. – databaser där alla operationer görs i arbetsminnet, men där resultatet slutligen lagras på disk;
  2. – ”rena” minnes­data­baser som inte är kopplade till hård­diskar. Informationen lagras i samma minne som operationerna körs i. Exempel: SAP Hana.