minnesdatabas

(in-memory database, förkortat IMDB)databas som lagras och körs helt och hållet i servrarnas arbetsminne. Det gör att operationer (läsningar, tillägg, ändringar och raderingar) kan ske mycket snabbare än om de görs mot hårddiskar eller SSD. – Man kan skilja mellan två typer av minnesdatabaser:

  1. – databaser som gör alla operationer i arbetsminnet, men som lagrar resultaten på disk eller SSD;
  2. – rena minnes­data­baser som inte är kopplade till hårddiskar eller SSD. Informationen lagras i samma minne som operationerna körs i. Exempel: SAP Hana.

[databaser] [ändrad 16 augusti 2019]

Dagens ord: 2021-10-13