disklös

om program: som körs enbart i arbetsminnet. – Ordet används främst om stora tillämpningar och databaser som körs helt och hållet inlästa i arbetsminnet (minnesdatabaser). Detta gör dem mycket snabbare än om de hade fungerat på det traditionella sättet, alltså genom att data flyttas fram och tillbaka mellan arbetsminne och lagringsminne. – På engelska: diskless. – Ordet disklös har alltså inget att göra med övergången från hårddiskar till SSD.

[programkörning] [ändrad 16 augusti 2019]