core

  1. – om processorer: se kärna;
  2. – core memory, core storagekärnminne – äldre typ av arbets­minne som bestod av magnetiser­bara järnringar, cores, i ett rutnät. Under 1960‑talet ersattes kärn­minnen successivt av halv­ledar­minnen, men på engelska användes core trots det länge som be­teckning på arbets­minnet;
  3. – se Dublin Core;
  4. – se CoreOS;
  5. – core som i hardcore (om någon eller något som har en hård kärna, alltså som är hård, grov, rå, fanatisk). Ordet har flyttats över till andra ord, ibland utan hänsyn till grund­bety­delsen kärna. – Se till exempel bore­core. – Läs också denna artikel i Washingtonian: länk.
  6. – För engelska kernel, se också kärna.

[lagringsmedier] [linux] [processorer] [språkteknik] [språktips] [trender] [ändrad 5 november 2017]