technoburb

stadsliknande industriområde ”utanför förstäderna” med ovanligt många it-företag samt köpcenter, restauranger och bostadshus. – Ordet myntades 1997 av den amerikanska professorn Robert Fishman i boken Bourgeouis Utopias. Ett kapitel ur boken finns i denna pdf. – Ordet består av techno och burb som i suburb.

[it-liv] [ändrad 25 maj 2017]

second-hand speech

högljutt prat i mobiltelefon. (Anspelar på second-hand smoking, så på svenska blir det ”passivt mobillyssnande”.)

[it-liv] [mobilt] [ändrad 21 november 2018]

mode confusion

  1. Bild ur Disneyfilmen där Kalle Anka, Musse Pigg och Långben är på camping.
    Ingen statusförvirring här inte – ännu.

    – förvirring eller stress som orsakas av att man har svårt att skilja mellan likartade apparater och annan utrustning – prylstress. Trivialt exempel: vilken fjärrkontroll hör till tv:n och vilken hör till Blu ray‑spelaren?;

  2. – i självkörande bilar och liknande, till exempel flygplan: statusförvirring – svårighet att avgöra om ifall det är föraren eller den självkörande bilens automatik som manövrerar fordonet. Detta kan vara ett allvarligt problem i en kritisk situation, i synnerhet om föraren väntar sig att fordonet automatiskt ska hantera en farlig situation när så i själva verket inte sker.

[användargränssnitt] [it-liv] [psykologi] [ändrad 16 september 2019]

infosnacking

infomaskning, bokstavligen: info-småätande – ägnande av arbetstid framför datorn åt att kolla webbsidor, svara på privat e‑post och annat som inte har med jobbet att göra. Även: planlöst hoppande mellan olika informationskällor på internet. – Infosnacking utsågs till Årets ord 2005 av redaktionen för den amerikanska ordboken Webster New World College Dictionary. Det har ifrågasatts ifall ordet verkligen förekommer mer än i ett fåtal fall.

[it-liv] [ändrad 15 oktober 2018]