infosnacking

infomaskning, bokstavligen: info-småätande – ägnande av arbetstid framför datorn åt att kolla webbsidor, svara på privat e‑post och annat som inte har med jobbet att göra. Även: planlöst hoppande mellan olika informationskällor på internet. – Infosnacking utsågs till Årets ord 2005 av redaktionen för den amerikanska ordboken Webster New World College Dictionary. Det har ifrågasatts ifall ordet verkligen förekommer mer än i ett fåtal fall.

[it-liv] [ändrad 15 oktober 2018]

domänism

(domainism) – värdering av någon utifrån vilken domän hon har sin e‑postadress på, eller vilken toppdomän hon har sin egen domän på. För att inte underblåsa domänism ger vi inga exempel.

[domäner] [it-liv] [ändrad 13 september 2018]