DigidelCenter

ett svenskt projekt för ökad digital delaktighet, påbörjat 2018. Syftet är att bidra till utbildning i hur man använder datorer och annan digital utrustning och att bistå med hjälp med digitala tjänster. Centren ska finnas i bibliotek och tanken är att verksamheten efter treårsperioden ska integreras i bibliotekens vanliga verksamhet. Projektet leds av Internetstiftelsen. – Se digidel.se/digidelcenter.

[it-liv] [utbildning] [ändrad 18 februari 2022]