mikrodosering

intag av mycket små doser av psykofarmaka eller psykedeliska medel. – Mikrodosering görs för att man ska hålla sig pigg och alert, möjligtvis också mer kreativ. Det brukar röra sig om ungefär en tiondel av de doser som används när man tar ämnena i berusningssyfte. I mitten av 2010‑talet uppges mikrodosering ha blivit vanligt bland programmerare och andra utvecklare i Silicon Valley. – Se artikel i Business Insider. – På engelska: microdosing.

[hälsa] [it-liv] [ändrad 16 juli 2017]