Internetstiftelsen

den orga­nis­ation som an­svarar för inter­nets svenska toppdomän .se. – Internetstiftelsen ansvarar för registrering av domäner under .se, och ska också bidra till internets utveckling i Sverige. Vid tvister om rätten till domäner använder Internetstiftelsen alternativt tvistlösningsförfarande. – Internetstiftelsen ger också ut information om hur internet fungerar och om it‑säkerhet samt den årliga rapporten Svenskarna och internet. 2014 öppnade Internetstiftelsen ett svenskt internetmuseum. De årliga Internetdagarna anordnas av Internetstiftelsen. Internetstiftelsen har också det internationella ansvaret för pre‑delegation testing på uppdrag av ICANN. – Se internetstiftelsen.se. – Internetstiftelsen grundades 1997 och hette då Stiftelsen för internetinfrastruktur. Fram till juni 2015 använde Internetstiftelsen som varu­märke .SE (Punkt SE); därefter förkortningen IIS (Internetstiftelsen i Sverige) till februari 2019.

[internet] [stiftelser] [ändrad 16 maj 2020]