nätverkshårddisk

(eller nätverksdisk, på engelska network drive eller network hard drive) – hårddisk som ansluts till ett lokalt nätverk. Den är alltså inte ansluten till en viss dator, utan alla datorer i det lokala nätverket har åtkomst till den. (Men det förutsätter att respektive dator, eller den som använder datorn, har behörighet.) – En nätverkshårddisk måste ha vissa inbyggda program som en ”vanlig” hårddisk, som ska anslutas direkt till en dator, inte behöver – en ”vanlig” hårddisk styrs delvis av datorn. Med tilläggsprogram kan man dock använda nästan vilken hårddisk som helst (eller en SSD) som nätverkshårddisk i mindre nätverk. – Nätverkshårddiskar för större nätverk kallas för NASD, network‑attached storage devices.

[lagringsmedier] [nätverk] [ändrad 6 november 2018]

diskvirtualisering

(storage virtualization, disk virtualization)virtualisering av hårddiskar – användning av program som gentemot operativsystemet efterliknar (emule­rar) materiella hårddiskar (eller andra lagringsmedier). För operativsystemet beter den virtuella hårddisken sig som en materiell hårddisk (kanske lite lång­sam­mare). Den virtuella hårddisken tar emot instruktioner från operativsystemet och förmedlar dem till en eller flera materiell hårddiskar; samma i omvänd riktning. – Detta kan verka onödigt krångligt, men i större it‑system sparar det diskutrymme. Den virtuella hårddisken beter sig nämligen som en sam­man­hållen enhet gentemot operativsystemet, men de filer som den tycks innehålla kan fysiskt vara utspridda på flera lagringsenheter. Filerna kan flyttas om för att diskutrymmet ska användas effektivt utan att operativsystemet och applikationerna behöver informeras om den fysiska adressändringen.

[lagringsmedier] [virtualisering] [ändrad 4 augusti 2018]

ATAPI

kort för ATA packet interface – tillägg till de vanliga ATA-gränssnitten (Parallel ATA och Serial ATA) för anslutning av hårddiskar till datorer; ATAPI gör att ATA-gränssnitten kan hantera andra typer av lagringsenheter. I grunden är ATAPI en kombination av ATA och SCSI. En viktig funktion som ATAPI ger är möjlighet att använda kommandot utmatning (eject) för löstagbara minnesenheter.

[förkortningar på A] [lagringsmedier] [sammankoppling] [ändrad 4 mars 2018]

utmatning

(ejection, eject; to eject – att mata ut) – den ursprungliga betydelsen av ”att mata ut” är att fysiskt mata ut en optisk disk (CD, DVD, Blu‑ray) från en spelare. Innan disken matas ut fysiskt ska uppspelningen ha stoppats, och all interaktion mellan disken och datorn ha avslutats, annars kan det uppstå fel. Innebörden av utmatning har sedan breddats till att också syfta på:

 • – bortkoppling av en materiell minnesenhet, som en yttre hårddisk eller SSD, DVD‑spelare (inte bara den optiska disken), kortläsare eller annat;
 • – radering av en skivavbild. – Skivavbilder är filer, men för operativsystemet ter de sig som anslutna materiella minnesenheter, alltså som till exempel hårddiskar eller som optiska diskar i en spelare. Man måste därför instruera datorn att koppla bort dem, alltså att mata ut dem. Det innebär i praktiken att skivav­bilden raderas.

– Tecknet för mata ut är ⏏.

[filer] [lagringsmedier] [ändrad 26 augusti 2021]

video

 1. – tekniskt: rörliga bilder som har spelats in elektroniskt. Det kan göras med analog eller digital teknik. Man skiljer strikt tekniskt mellan video och audio (inspelat ljud);
 2. – i dagligt tal: elektroniskt inspelade rörliga bilder med ljud. I denna ordlista utgår vi från att videoinspelningar även omfattar ljud;
 3. en video: film, tv-program eller annat som har spelats in på video;
 4. – även: videospelare. – Syftar oftast på spelare för VHS†‑band. Strikt talat är en DVD‑spelare också en videospelare, men ingen säger så.

Ordet: Video är latin för jag ser.

[lagringsmedier] [rörliga bilder] [videoteknik] [ändrad 13 november 2020]

skivenhet

eller skivminnesenhet, diskenhet – sammanfattande beteckning på datalagringsenheter för magnetiska eller optiska skivor (diskar). Det kan vara:

 • hårddiskar;
 • diskett-enheter (föråldrat);
 • – lagring på magnetband;
 • – band- eller kassettspelare (föråldrat);
 • – enhet för CD, DVD, Blu-ray eller annan optisk disk;
 • – enheter som är inbyggda i datorn;
 • – externa enheter som ansluts till datorn med sladd eller genom nätverket;
 • – enheter med löstagbar skiva (disk).

– Anvisningar som gäller skivenheter (diskenheter) kan ofta (men inte alltid) också tillämpas på USB‑minnen och SSD, trots att de inte har någon skiva (disk).

[lagringsmedier] [ändrad 1 maj 2020]