disk

eller disc – skiva – lagringsmedium i form av roterande skiva, till exempel hårddisk. Diskar kan vara magnetiska (hårddisk, diskett) eller optiska (CD, DVD, Blu‑ray disc). – Stavning: På engelska kan ordet stavas disk eller disc. Vanligtvis stavas magnetiska diskar med k på engelska, medan optiska diskar (CD, DVD och Blu-ray) stavas med c. En redogörelse för de två skrivsätten finns i Wikipedia. Officiell stavning av de fullständiga namnen på CD och DVD är compact disc och digital versatile disc. På svenska stavas disk alltid med k.

[lagringsmedier] [språktips] [ändrad 20 december 2018]