virtualisering

(virtualization) – ersättande av speci­ali­serad utrustning med program som har samma funktioner, och som körs på vanliga persondatorer eller servrar. – Syftet med virtualisering är oftast att sänka kostnaderna. Kombinationen av program och standardhårdvara är ofta billigare än speci­ali­serad hårdvara för samma funktioner. Dessutom är det med virtualisering enklare att fördela belastningen på ett sätt som sparar resurser och pengar. – Ofta menar man med virtualise­ring att man använder virtuella servrar för att minska behovet av maskin­vara. Även motsvarande för persondatorer eller annan utrustning. – En virtuell server är ett program som beter sig som en server. Användarens operativsystem körs mot den virtuella servern, som alltså är ett program. Det behövs givetvis ändå en fysisk server för att köra den virtuella servern, men flera virtuella servrar kan dela på samma fysiska server. Man kan alltså använda serverparken mer effektivt. – För­delen med virtualisering märks främst i större it‑system. Det räcker kanske med femtio eller färre fysiska servrar för att köra hundra virtuella servrar. Förklaringen är att alla servrar sällan körs för full kapaci­tet. Man kan också lätt fördela belastningen i systemet (last­balansering) genom att flytta de virtuella servrarna till lediga fysiska servrar. Nackdelen med virtualisering är en viss förlust i prestanda. De virtuella maskinerna styrs av ett program som kallas för hypervisor. – Man skiljer mellan:

  1. – lagringsvirtualisering, som innebär att användare och program kan lagra och hitta filer i nät­verket utan att veta vilken hård­disk de finns på (se också molnet), och:
  2. – plattformsvirtualisering, som innebär att man kör program mot ett operativ­system utan att veta vilken processor som operativ­systemet körs på.

– Virtualisering i olika former har använts i dator­teknik sedan 1950‑talet. På 00-talet används det främst som ett sätt att använda företagets hård­vara mer effektivt. – Läs också om full virtu­ali­se­ring, para­virtu­ali­se­ring och förkort­ningen P2V (physical to virtual).

[it-system] [virtualisering] [ändrad 30 juli 2020]

Dagens ord: 2016-06-22