avbild

(image)diskavbild (disk image), ibland också: skivavbildfil med samma innehåll och struktur som en disk (hårddisk, diskett, CD, DVD; även samma struktur som en annan typ av lagringsenhet som minneskort). – Diskavbilder används för lagring, säkerhetskopiering och spridning av data. De behöver inte vara kopior av en existerande disk, utan kan skapas direkt. De behandlas av operativsystemet som om de var materiella diskar. – Fördelar med att använda diskavbilder är att de kan spara utrymme (jämfört med att bränna en CD / DVD), de kan användas för att ta säkerhetskopior på allt som finns på en hårddisk, och vid distribution av program ger de högre säkerhet än om man skickar enbart filer. – Sparse image – gles avbild – en avbild som inte är större än den datamängd som den innehåller. Full image – avbild i standardformat. – Läs också om ISO‑avbild.

[datalagring] [filer] [ändrad 28 oktober 2020]