utmatning

(ejection, eject; to eject – att mata ut) – Den ursprungliga betydelsen av ”att mata ut” är att fysiskt mata ut en optisk disk (cd, dvd, blu-ray) från en spelare. Innan disken matas ut fysiskt ska uppspelningen ha stoppats, och all interaktion mellan disken och datorn ha avslutats. Innebörden av ut­mat­ning har sedan breddats till att också syfta på:

  • – att koppla bort en materiell minnesenhet, som en yttre hårddisk, dvd-spelare (till skillnad från enbart disken) kortläsare eller annat;
  • – att radera en skivavbild. –Skivavbilder är filer, men för operativ­sys­te­met ter de sig som anslutna fysiska minnesenheter, alltså som till exempel hårddiskar eller dvd-spelare. Man måste därför instruera datorn att koppla bort dem, alltså mata ut. Det innebär i praktiken att skiv­av­bilden raderas.

– Tecknet för mata ut är ⏏.

[filer] [lagringsmedier]