utmatning

(ejection, eject; to eject – att mata ut) – den ursprungliga betydelsen av ”att mata ut” är att fysiskt mata ut en optisk disk (CD, DVD, Blu‑ray) från en spelare. Innan disken matas ut fysiskt ska uppspelningen ha stoppats, och all interaktion mellan disken och datorn ha avslutats, annars kan det uppstå fel. Innebörden av utmatning har sedan breddats till att också syfta på:

  • – bortkoppling av en materiell minnesenhet, som en yttre hårddisk eller SSD, DVD‑spelare (inte bara den optiska disken), kortläsare eller annat;
  • – radering av en skivavbild. – Skivavbilder är filer, men för operativsystemet ter de sig som anslutna materiella minnesenheter, alltså som till exempel hårddiskar eller som optiska diskar i en spelare. Man måste därför instruera datorn att koppla bort dem, alltså att mata ut dem. Det innebär i praktiken att skivav­bilden raderas.

– Tecknet för mata ut är ⏏.

[filer] [lagringsmedier] [ändrad 26 augusti 2021]