NASD

network-attached storage devicehårddisk eller SSD som kan anslutas direkt till ett lokalt nätverk. Alternativet är att hårddisken, även om den ingår i ett lokalt nätverk, är kopplad till en viss dator (nätservern) som förmedlar alla skrivningar och läsningar. Fördelen med NASD är att hårddiskar är snabbare än datorer, så det går snabbare att få ut data på nätet. Dessutom blir det billigare. Nackdelen är att de som utvecklar krävande databasapplikationer inte längre kan styra hårddiskarnas beteende. – Ordet nätverkshårddisk står i princip för samma sak, men benämningen NASD används mest i företagssystem, medan nätverkshårddisk oftast används om mindre, privata nätverk. – Se också NAS, network‑attached storage.

[förkortningar på N] [lagringsmedier] [nätverk] [ändrad 8 oktober 2019]