viral

smittsam, viral – beteckning på företeelser som sprids från person till person. – Viral marknadsföring (viral marketing) är marknads­föring som inte bygger på annonser och reklam­­filmer. I stället använder man olika knep för att få folk att tala om den nya produkten med varandra. Med andra ord mun‑till‑mun eller med djungeltele­grafen. – Viral ryktes­­sprid­ning är vandrings­sägner i ny form. (Se också Viralgrans­karen†.) – Se också viral radio (viralradio). – Jämför med smitt­sam (om programlicenser).

[marknadsföring] [trender] [ändrad 18 december 2019]

caging

  1. – bearbetning av svaren på en kampanj med direkt­reklam eller en in­samlings­kampanj. En caging list är en adress­lista med an­teckningar om svar, be­ställningar, bidrag, returnerade brev och annat. En caging agent hanterar bi­drag till in­samlings­kampanjer för en klients räkning;
  2. – voter caging – metod att hindra med­borgare från att rösta. Man postar mass­utskick till registrerade väljare. De brev som kommer i retur (”adressaten okänd”) an­vänds för att ifråga­sätta den personens rösträtt – hon bor ju inte i valkretsen.

CGM

  1. förkortning för consumer-generated media – kon­su­ment­­pro­ducerade medier: bloggar, webb­sidor, kommentarer på diskussions­forum, i synnerhet när kommentarerna gäller före­tag och pro­dukter. Konsumentproducerade medier anses som en allt viktigare faktor i marknads­föring. – Se också användarskapat innehåll;
  2. – förkortning för computer graphics meta­file, se webCGM.

[bildbehandling] [förkortningar på C] [grafik] [marknadsföring] [ändrad 28 december 2018]

alpha pup

på svengelska: alfakid[s] – den coolaste ungen i gänget, den som de andra rättar sig efter. (Pup=valp.) Benämningen används i marknads­föring: om man får alfa­kidsen att gilla en ny pryl så kommer de andra ungarna också att gilla den. – Jämför med generation alpha.

[jargong] [marknadsföring] [ändrad 1 januari 2018]

early adopter

föregångare, tidig användare, pionjär – en som tidigt skaffar nya produkter och hakar på nya trender. Observera stavningen: adopter med o. – Motsatsen är laggard (eftersläntrare).

[it-folkgrupper] [marknadsföring] [ändrad 29 november 2018]

sökordspackning

(keyword stuffing eller bara word stuffing) – att ha med samma ord många gånger på en webb­sida. Orden kan stå i texten eller i dold text. Syftet brukar vara att sidan ska få en hög pla­ce­ring i sök­motorer när någon söker på det ordet. Därför har sök­motorer program som upp­täcker sök­ords­pack­ning och dis­kvali­fi­cerar sök­ords­packade sidor. – Sök­ords­pack­ning kan också göras av utom­stå­ende genom att de, där det är möjligt, skriver kom­men­tarer på webb­sidan och späckar kom­men­taren med sökord. Det kan vara sa­botage: utom­stående an­vänder sök­ords­pack­ning för att få sök­motorer att diskvalifi­cera sidor som sabotören ogillar.

[marknadsföring] [missbruk] [sökmotorer] [ändrad 5 september 2018]