sökordspackning

(keyword stuffing eller bara word stuffing) – att ha med samma ord många gånger på en webb­sida. Orden kan stå i texten eller i dold text. Syftet brukar vara att sidan ska få en hög pla­ce­ring i sök­motorer när någon söker på det ordet. Därför har sök­motorer program som upp­täcker sök­ords­pack­ning och dis­kvali­fi­cerar sök­ords­packade sidor. – Sök­ords­pack­ning kan också göras av utom­stå­ende genom att de, där det är möjligt, skriver kom­men­tarer på webb­sidan och späckar kom­men­taren med sökord. Det kan vara sa­botage: utom­stående an­vänder sök­ords­pack­ning för att få sök­motorer att diskvalifi­cera sidor som sabotören ogillar.

[marknadsföring] [missbruk] [sökmotorer] [ändrad 5 september 2018]