datorspel

spel som kräver något slags dator. – Även spel som spelas med spelkonsoler eller mobil­tele­foner samt arkad­spel räknas som datorspel, liksom spel som geocaching. Man talar också om videospel, tv-spel och arkad­spel, ibland som genrer snarare än med utgångspunkt i hårdvaran. Ibland används ordet datorspel enbart om spel som spelas på person­dator. – Ordet data­spel används ibland i stället för dator­spel, ibland som mer omfattande beteckning än datorspel i betydelsen persondatorspel. Se också arti­keln Heter det dator- eller dataspel? i Svenska Dagbladet (länk, kräver inloggning). Computer Sweden skriver dator­spel om det inte finns särskilda skäl att använda ett annat ord.

[spel] [ändrad 4 mars 2021]