datorspel

spel som kräver något slags dator. – Även spel som spelas med spel­konsoler eller mobil­tele­foner samt arkad­spel räknas som dator­spel, liksom spel som geo­caching. Man talar också om video­spel, tv-spel och arkad­spel, ibland som genrer snarare än med ut­gångs­punkt från hård­varan. Ibland används ordet dator­spel enbart om spel som spelas på person­dator. – Ordet data­spel används ibland i stället för dator­spel, ibland som mer om­fatt­ande beteckning än dato­rspel i be­ty­delsen persondatorspel. Se också ar­ti­keln Heter det dator- eller data­spel? i Svenska Dag­bladet (länk, kräver inloggning). Com­puter Sweden skriver dator­spel om det inte finns särskilda skäl att använda ett annat ord.

[spel] [ändrad 4 mars 2021]