datorspel

spel som kräver något slags dator. – Även spel som spelas med spel­konsoler eller mobil­tele­foner samt arkad­spel räknas som dator­spel, liksom spel som geo­caching. Man talar också om video­spel, tv-spel och arkad­spel, ibland som genrer snarare än med ut­gångs­punkt från hård­varan. Ibland används ordet dator­spel enbart om spel som spelas på person­dator. –– Ordet data­spel används ibland i stället för dator­spel, ibland som mer om­fatt­ande beteckning än dato­rspel i be­ty­delsen ’person­dator­spel’. –Se också ar­ti­keln ”Heter det dator- eller data­spel?” i Svenska Dag­bladet (länk). – Com­puter Sweden skriver dator­spel om det inte finns särskilda skäl att använda ett annat ord. –

[spel] [ändrad 15 november 2018]