besökare

i webbstatistik: person som en eller flera gånger gör besök på samma webbplats. – Be­sökare räknas bara en gång, även om de gör flera besök, eftersom det är samma person som åter­kommer. (Egentligen kan man inte veta om be­sökaren är samma person eller om det är flera personer som använder samma dator, såvida inte be­sökarna identi­fierar sig genom att logga in.) Be­sökare kallas också för unika besökare för att markera att samma person bara räknas en gång. – På engelska: visitor. – All­män betydelse: den som tittar på en webb­sida i sin webb­läsare är be­sökare på webb­sidan, även om be­söket inte registreras på något sätt. – Besökare som har ett konto och loggar in på en webbplats kallas ofta för användare.

[webbstatistik] [ändrad 27 december 2018]