besökare

(visitor) – i webbstatistik: an­vändare som en eller flera gånger gör besök på samma webb­plats. Be­sökare räknas bara en gång, även om det är flera besök, eftersom det är samma person som åter­kommer. (Egentligen kan man inte veta om be­sökaren är samma person eller om det är flera personer som använder samma dator, såvida inte be­sökarna identi­fierar sig genom att logga in.) Be­sökare kallas också för unika be­sökare för att markera att samma person bara räknas en gång. – All­män be­tydelse: den som tittar på en webb­sida i sin webb­läsare är be­sökare på webb­sidan, även om be­söket inte registreras på något sätt.