nanoblock

logisk komponent i nanometerskala. – Ett nanoblock, som kan vara några tiotal nanometer, realiserar en logisk funktion. Nanoblock ingår i logiska kretsar som kallas för nanofabrics. Detta är tills vidare en experimentell tillämpning av nanoteknik. – Nanoblock är också varumärke för ett slags små Lego‑liknande byggbitar.

[experimentell teknik] [nano] [ändrad 6 september 2019]