konfliktmineraler

mineraler som utvinns i områden där det pågår väpnade konflikter. – Försäljning av konfliktmineraler bidrar till att finansiera en av parterna i konflikten, eller båda; tvångsarbete är vanligt och arbetsförhållan­de­na är ofta omänskliga. – Som konfliktmineraler räknas guld, tantal, tenn och volfram. De kallas i branschen för 3TG – tantalum, tin, tungsten, gold. – Det mest kända området där konfliktmineraler utvinns är Demokratiska republiken Kongo (Kinshasa). Mineralerna är efterfrågade i elektronikindustrin: framför allt behövs de i mobiltelefoner. – På engelska: conflict minerals. – I USA stiftades 2010 en lag (se detta faktablad, borttaget, men finns kvar på Internet Archive – länk) som ålägger industrin att redovisa och, om möjligt, minska användningen av konfliktmineraler. Den uppges ha minskat de stridande gruppernas intäkter med 65 procent. Men 2017 uppgavs att president Donald Trump ville avskaffa lagen, vilket bland andra Apple och Intel motsatte sig. Se detta meddelande. Lagen avskaffades inte, men en domstol fastställde att en av bestämmelserna i lagen inte skulle gälla. – Se denna uppdatering från 2021 från National Law Review. – EU röstade i maj 2017 igenom Conflict minerals regulation, en lag som i stort sett förbjuder import av konfliktmineraler till EU, se denna länk. Den trädde i kraft den 1 januari 2021.

[elektronik] [material] [mobilt] [politik] [ändrad 30 juli 2021]

Dagens ord: 2017-03-11