robotik

vetenskapen om robotar. – I robotik ingår både konstruktion av mekaniska robotar och teorier om robotar. Det senare har anknytning till frågan om artificiell intelligens. – På engelska: robotics.

[robotar] [4 maj 2022]