fabric

  1. – allmänt: tätt sammankopplat nätverk i form av ett rutnät. Varje enhet kan kommunicera direkt med sina grannar. Alternativt: att enheterna är samman­­kopplade så att varje enhet direkt kan kommunicera med varje annan enhet i nät­verket. Kan på svenska kallas för flätverk eller sammanflätat nätverk. Rutnätsliknande nät­verk kallas också för matriser. – Tekniken används i hög­­pres­ter­ande grupper av servrar där det är viktigt att infor­ma­tions­­över­­för­ingen går mycket snabbt. Flätverkets struktur gör att data­­över­­för­ingen de­cen­tra­li­seras: ett par enheter kan kommu­ni­cera med var­andra utan att ta kapacitet från ett annat par som kom­mu­ni­ce­rar samtidigt. – Se också switched fabric;
  2. – se computing fabric;
  3. – se växelmatris;
  4. – se nanofabric.

– Engelska fabric betyder vanligtvis väv, textil, flät­verk. Det kan inte översättas med fabrik.

[hårdvara] [nätverk] [sammankoppling] [ändrad 31 december 2019]