fabric

  1. – ofta: tätt sammankopplat nätverk i form av ett rutnät. – I en fabric kan varje enhet kommunicera direkt med sina grannar. Alternativt: att enheterna är sammankopplade så att varje enhet direkt kan kommunicera med varje annan enhet i nätverket. Kan på svenska kallas för flätverk eller sammanflätat nätverk. Rutnätsliknande nätverk kallas också för matriser. – Tekniken används i högpresterande grupper av servrar där det är viktigt att informationsöverföringen går mycket snabbt. Flätverkets struktur gör att dataöverföringen decentrali­seras: ett par enheter kan kommunicera med varandra utan att ta kapacitet från ett annat par som kommunicerar samtidigt. – Se också switched fabric;
  2. – se computing fabric;
  3. – se växelmatris;
  4. – se nanofabric;
  5. – se data fabric.

– Engelska fabric betyder vanligtvis väv, textil, tyg, flät­verk. Det kan inte översättas med fabrik.

[hårdvara] [nätverk] [sammankoppling] [ändrad 30 mars 2023]