porrbot

(pornbot eller porn bot) – mjukvarurobot som sprider pornografi i sociala medier. Syftet är att locka besökare till porrsajter. – Porrbotar (se bot) förses med konton som verkar tillhöra riktiga personer, oftast unga kvinnor. De försöker sedan bli ”vän” med andra användare i det sociala mediet, och lockar med pornografiska bilder. Porrbotar kan också skriva automatiska inlägg i diskussionsforum och kommentarer till bloggar och inkludera, eller länka till, pornografiska bilder. En del porrbotar är också dialogrobotar som kan föra skriftliga samtal med mänskliga användare. – Se också socialbot.

[bot] [mjukvarurobotar] [oönskade program] [19 januari 2018]

skräpprogram

program som installeras utan att man har bett om det. De kan vara irriterande, men är inte direkt skadliga. Sådana program följer ibland med när man laddar ner något som man vill ha. Ofta står detta i villkoren, som de flesta inte läser. Skräpprogram kan vara svåra att bli av med. – På engel­ska: junkware, junk programs, junk, unwanted programs.

[oönskade program] [ändrad 26 maj 2017]

annonssmusslingsprogram

(adware)oönskat program som hämtar annonser till användarens dator genom internet. Annonssmusslings­program levereras ofta till­sammans med gratis­program och installeras omärkligt som smyg­program samtidigt med gratis­programmet. Detta kan vara nämnt i kontrakts­villkoren för gratisprogrammen, men de flesta läser inte villkoren. – Annonssmusslingsprogram är nära besläktade med andra smyg­program som spion­program (spyware) och skumprogram (scumware). För att upptäcka och avlägsna annonssmusslingsprogram, vilket är svårt eftersom de är gjorda för att vara osynliga i filsystemet, använder man samma program som mot spionprogram.

[marknadsföring] [oönskade program] [ändrad 19 december 2018]

oönskat program

program som installeras på datorn utan användarens vetskap; främst program som inte är direkt skadliga. De är ofta till för att utsätta an­vänd­a­ren för reklam eller för att dra trafik till en viss webbsida. Oönskade program brukar följa med när man från internet installerar program som man faktiskt vill ha. De kan också följa med när man klickar på vissa länkar eller laddar ner uppdateringar. Det förekommer att program kart­lägger användarens beteende och använder den informationen för att skicka riktad reklam till användaren eller skickar information om användaren vidare till annan part. I så fall talar man om spion­pro­gram. Oönskade program som bara är ir­ri­te­rande kallas för skräp­program. Pro­gram som ställer till skada, det vill säga raderar eller ändrar lagrad information eller skadar hårdvaran, är givetvis alltid oönskade och kallas för skadeprogram.

[mjukvara] [oönskade program] [ändrad 26 maj 2017]