kommentar

  1. – i källkod: avsnitt med text i natur­ligt språk där pro­gram­me­raren för­klarar varför hon kodar som hon gör. Kom­men­tarer mar­ke­ras i käll­koden på ett spe­ci­ellt sätt så att de inte kompileras. – Se också ut­kommen­tera;
  2. – i bloggar och på webb­tid­ningar: läsar­kom­men­tarer som pub­li­ceras direkt vid en artikel.

– På engelska: comment (i båda betydelserna).

[programmering] [sociala medier] [ändrad 24 september 2018]