kommentar

  1. – i källkod: avsnitt med text i natur­ligt språk där pro­gram­me­raren för­klarar varför hon kodar som hon gör. Kommen­tarer mar­ke­ras i käll­koden på ett spe­ci­ellt sätt (citeras) för att de inte ska kompileras. – Se också utkommentera;
  2. – i bloggar och på webb­tid­ningar: läsar­kom­men­tarer som publi­ceras i kommentarsfältet direkt vid en artikel.

– På engelska: comment (i båda betydelserna).

[programmering] [sociala medier] [ändrad 5 december 2019]