oönskat program

program som installeras på datorn utan användarens vetskap; främst program som inte är direkt skadliga. De är ofta till för att utsätta an­vänd­a­ren för reklam eller för att dra trafik till en viss webbsida. Oönskade program brukar följa med när man från internet installerar program som man faktiskt vill ha. De kan också följa med när man klickar på vissa länkar eller laddar ner uppdateringar. Det förekommer att program kart­lägger användarens beteende och använder den informationen för att skicka riktad reklam till användaren eller skickar information om användaren vidare till annan part. I så fall talar man om spion­pro­gram. Oönskade program som bara är ir­ri­te­rande kallas för skräp­program. Pro­gram som ställer till skada, det vill säga raderar eller ändrar lagrad information eller skadar hårdvaran, är givetvis alltid oönskade och kallas för skadeprogram.

[mjukvara] [oönskade program] [ändrad 26 maj 2017]