dialogrobot

(chatbot) – datorprogram som kan föra en vettig dialog med människor, till exempel svara på frågor. – Sådana används i seriösa samman­hang, till exempel för rutin­mässig kund­tjänst och teknisk support. Det är inte nödvändigt att dialog­roboten uppfattas som en människa, utan den kan ses som en skriftlig variant av talsvar. – Ordet robot syftar har på att programmet agerar själv­ständigt på ett till synes intelligent sätt, utan mänsklig hjälp. (Det är alltså ingen plåtgubbe.) En dialog­robot som används i chatt på internet kan också kallas för chatt­robot, på engelska chatbot eller chatterbot. – Under namnet bottar har dialogrobotar blivit en trend under 2016. – Se också Eugene Goostman, Elbot, Eliza, Loebnerpriset, Tay†TuringtestWatson och XiaoIce.

[ai] [mjukvarurobotar] [språkteknik] [ändrad 5 september 2019]