dialogrobot

(chatbot) – datorprogram som ska kunna föra en vettig dialog med människor, till exempel svara på frågor. – Dialogrobotar används i seriösa samman­hang, till exempel för rutin­mässig kund­tjänst och teknisk support. Det är inte nödvändigt att dialog­robotar uppfattas som människor, utan de kan ses som en förbättrad variant av talsvar. – Ordet robot syftar har på att programmet agerar själv­ständigt på ett till synes intelligent sätt, utan mänsklig styrning. (Det är alltså ingen plåtgubbe.) En dialog­robot som används i chatt på internet kan också kallas för chatt­robot, på engelska chatbot eller chatterbot. – Under namnet bottar blev dialogrobotar en trend under 2016. – Se också Eugene Goostman, Elbot, Eliza, Loebnerpriset, Tay†, Turingtest, Watson och XiaoIce.

[ai] [mjukvarurobotar] [språkteknik] [ändrad 9 februari 2020]