suboptimering

problemlösning som inte är bästa tänkbara ur alla relevanta aspekter. Den kan lösa en del av problemet på bästa tänkbara sätt, men ha dåliga lösningar på andra delar. Man kan till exempel göra ett datornätverk extremt säkert, men om det samtidigt är så långsamt och krångligt att ingen vill använda det kan man tala om suboptimering. Man kan också ha utgått från en kravspecifikation som, genom att vara onödigt detaljerad, utesluter den bästa lösningen. En annan förklaring är att man under problemlösningen inledningsvis har fått goda resultat med ett visst angreppssätt, och därför har fortsatt i samma riktning, när man i själva verket borde ha valt ett annat angreppssätt. – På engelska: suboptimization. – Se också optimering och girig algoritm.

[projektarbete] [ändrad 17 september 2019]

koncepttest

(proof of concept, PoC) – demonstration av att en idé är genomförbar. – Koncepttestning kan innebära att man bygger en föreslagen teknisk anordning i liten skala (en prototyp): om den fungerar i liten skala kan man anta att den också fungerar i full skala. Man kan då gå vidare med produktutveckling och tillverkning. Termen används i liknande betydelse inom systemutveckling och i marknadsföring.

[marknadsföring] [projektarbete] [ändrad 6 september 2021]

critical path method

(CPM) – metod för projektplanering. Kallas på svenska för kritiska linjen. Det är en typ av så kallad nätverksplanering. Man ritar upp hur de olika delarna av projektet är beroende av varandra och kommer på så sätt fram till i vilken ordning de måste på­börjas, genomföras och avslutas. Den kritiska linjen (critical path) är en linje i tiden som förbinder de aktiviteter som måste vara klara i tur och ordning för att projektet ska bli klart. Om en eller flera av dem avslutas tidigare än planerat kan projektet som helhet avslutas tidigare än planerat; om någon av dem försenas blir hela projektet försenat. Aktiviteter som inte ingår i den kritiska linjen behöver inte påverka sluttiden.

[projektarbete] [28 september 2017]

enkronaskonsult

konsulttjänst som i en upphandling erbjuds till ett orimligt lågt pris. – Det förekommer att tjänster erbjuds för så lite som en krona per timme eller i vissa fall helt gratis. Att erbjuda enkronaskonsulter är ett sätt att vinna en upphandling som gäller flera kategorier av tjänster. Ett företag som offererar normala priser för två av tre kategorier av tjänster, men tar en krona i timmen för den tredje kategorin får nämligen ett lågt genomsnittspris, och kan därför vinna upphandlingen. Poängen är att företaget inte har lovat att verkligen leverera den orimligt billiga kategorin av tjänster när kunden faktiskt begär det. Företaget har i själva verket aldrig haft för avsikt att leverera andra tjänster än de som det tar ett normalt pris för. – Läs också om bait-and-switch.

[bluff och båg] [konsulter] [ändrad 25 april 2021]

begränsningsteori

(theory of constraints, TOC) – principen att varje hanterbart system har, och måste ha, begränsningar (constraints). Utan begränsningar skulle systemet bli ohanterligt. Det finns alltid minst en begränsning. Utmaningen är att identifiera den centrala begränsningen och att anpassa de andra, mindre viktiga, begränsningarna till den. – Begränsningsteorin formulerades av Elyahu M Goldratt (19472011) i boken The Goal 1984; Målet, 1993). Den har tillämp­ning inom företagsledning.

[företag och ekonomi] [projektarbete] [ändrad 4 april 2017]