optimering

val av de faktorer som ger bäst utfall när man tar hänsyn till flera krav. – Exempel: en bils maximala hastighet kan vara långt över 200 kilometer i timmen. Den optimala hastigheten är troligen mycket lägre. Vad som räknas som optimalt beror på vad som anses viktigt. För bilen kan det vid sidan av hastighet vara bränsleförbrukning, trafiksäkerhet och manövrerbarhet. Det är sällan praktiskt möjligt, eller lämpligt, att maximera alla egenskaperna. –Läs också om suboptimering.

[projektarbete] [ändrad 4 februari 2018]