optimering

fastställande av det värde som ger det bästa utfallet för ett visst ändamål, till skillnad från det högsta värdet (maximering) eller det lägsta värdet (minimering). Termen används ofta när man måste ta hänsyn till flera krav. Ibland kan givetvis det optimala värdet vara samma som det maximala värdet eller det minimala värdet. – Exempel: en bils maximala hastighet kan vara långt över 200 kilometer i timmen. Den optimala hastigheten är troligen mycket lägre och varierar med omständigheterna. Vad som räknas som optimalt beror på vad som anses viktigt. För bilen kan det vid sidan av hastighet vara bränsleförbrukning, trafiksäkerhet och manövrerbarhet. –Läs också om suboptimering.

[projektarbete] [ändrad 4 februari 2018]