koncepttest

(proof of concept, PoC) – demonstration av att en idé är genomförbar. – Koncepttestning kan innebära att man bygger en föreslagen teknisk anordning i liten skala (en prototyp): om den fungerar i liten skala kan man anta att den också fungerar i full skala. Man kan då gå vidare med produktutveckling och tillverkning. Termen används i liknande betydelse inom systemutveckling och i marknadsföring.

[marknadsföring] [projektarbete] [ändrad 6 september 2021]