tråd

  1. – i programmering: en av två eller flera delar av ett program som kan köras oberoende av de andra trådarna och samtidigt med dem. – Oftast ingår trådarna i samma process, men de behöver inte göra det. Trådar kan användas i programmering för datorer med en enda processor (en enda kärna), eftersom de gör att programmet kan utnyttja processorn mer effektivt. Om en tråd för ögonblicket inte behöver processorn kan tiden ges till en annan tråd. Trådar används också i concurrent / samtidig programkörning och i parallellism. – På engelska: thread. – Se också threading, multithreading och hyperthreading;
  2. – tunn elektrisk ledning bestående av en eller ett fåtal metalltrådar, ofta, men inte alltid, med isolerande hölje. Lämpar sig bäst för montering inuti elektrisk och elektronisk utrustning. – På engelska: wire. – Jämför med kabel och sladd;
  3. – i diskussionsforum: en serie inlägg med svar och svar på svaren och så vidare i samma ämne. Kallas också för spår.

[diskussioner] [elektrisk ström] [elektronik] [elektronisk kommunikation] [kablage] [parallellt] [programkörning] [ändrad 25 februari 2022]