raster

punktmönster som en bild delas upp i för att bli tryckbar. Nyanser av mörkt och ljust realiseras genom att punkternas storlek varieras. – Utan rastrering skulle större ytor smetas ut vid tryckning, och det skulle bli omöjligt att trycka gråtoner. Uppdelningen av bilden i många små punkter gör det enklare att reglera hur mycket färg som trycks på varje liten del av sidan. Egentligen är rastret inte punkterna på bilden utan ett rutnät: i äldre tryckteknik rastrerade man bilder genom att fotografera dem genom ett finmaskigt rutnät. I digital teknik framställs rasterbilden med hjälp av datorprogram – se rippning och rastertäthet. (Ordet raster kommer av ett latinskt ord som betyder kratta.) – På engelska: screen.

[bildbehandling] [tryckning] [ändrad 31 oktober 2019]

grafik

  1. – se datorgrafik;
  2. – traditionellt: text eller bild som är avsedd för tryckning, i konstnärliga sammanhang träsnitt, kopparsnitt, litografi och andra tekniker där konstnären själv gör hantverket. En grafiker är antingen en konstnär som gör grafik eller en anställd på ett tryckeri.

Grafik som i datorgrafik, i den numera vanliga betydelsen illustrationer (även när det inte är i den traditionella betydelsen – se ovan), är en direktförsvenskning av engelska graphics.

[bildbehandling] [grafik] [konst och litteratur] [språktips] [tryckning] [ändrad 4 april 2020]