raster

punktmönster som en bild delas upp i för att bli tryckbar. Utan rastrering skulle större ytor smetas ut vid tryckning, och det skulle bli omöjligt att trycka gråtoner. Uppdelningen av bilden i många små punkter gör det enklare att reglera hur mycket färg som trycks på varje liten del av sidan. Egentligen är ett raster inte punkterna på bilden utan ett rutnät: i äldre tryckteknik rastrerade man bilder genom att fotografera dem genom ett rutnät. I digital teknik framställs rasterbilden med hjälp av datorprogram, se rippa och rastertäthet. – Ordet raster används också om andra bilder och tecken som är uppbyggda av punkter, till exempel på en bildskärm.