raster

punktmönster som en bild delas upp i för att bli tryckbar. – Med raster realiseras nyanser av mörkt och ljust genom att punkternas storlek varieras. Ju större punkter, desto mörkare bild. Utan rastrering skulle större ytor smetas ut vid tryckning, och det skulle bli omöjligt att trycka gråtoner (eller motsvarande i färg). Uppdelningen av bilden i många små punkter gör det enklare att reglera hur mycket färg som trycks på varje liten del av sidan. – Egentligen är rastret inte punkterna på bilden utan ett rutnät: i äldre tryckteknik rastrerade man bilder genom att fotografera dem genom ett finmaskigt rutnät. I digital teknik framställs rasterbilden med hjälp av datorprogram – se rippning och rastertäthet. (Ordet raster kommer av ett latinskt ord som betyder kratta.) – På engelska: screen.

[bildbehandling] [tryckning] [ändrad 16 februari 2022]