job definition format

(JDF) – en standard för beskrivning av arbetsflödet för material som ska tryckas. Filformatet jdf har plats för detaljerad information om hur materialet ska tryckas (format, antal exemplar, papperstyp med mera), information om beställaren och om hur trycksaken ska levereras. – JDF har utarbetats av ledande företag i den grafiska branschen, och är gjort för att fungera oberoende av vilken utrustning och vilka program man använder. JDF-standarden tillhör organisationen CIP4 (länk). – XJDF är en förenklad variant av JDF.

[tryckning] [ändrad 8 mars 2020]