remote proof

korrektur på distans, alltså genom att texten eller sidorna som helhet skickas över internet från tryckeri till korrekturläsare.

[tryckning] [typografi] [ändrad 24 september 2018]