korrektur

  1. – korrekturläsning (proofreading) –– rättning av fel i test som ska tryckas. Korrektur gäller innehållet i dokumentet, till skillnad från preflight, som gäller de tekniska förut­sätt­ningarna för tryckning. Förutom att granska texten och påpeka faktafel ska korrektur­läsaren ofta också granska det grafiska ut­förandet, alltså att sidorna som helhet ser ut som de ska. Det omfattar alltså granskning av illustra­tioner, annan dekor, pagi­nering och sid­hän­visningar. – På engelska brukar proofreading syfta på text­gransk­ningen, medan proofing syftar på gransk­ning av att dokumentet som helhet har önskat utseende;
  2. – sidor som har granskats av korrektur­läsare och lämnas tillbaka till tryckeriet för införande av rätt­elser. –– Jäm­för med avdrag;
  3. – korrekturet –– avdelning som läser korrektur på tidning eller förlag.

– På engelska: proof.