Fido

  1. –  se Fidonet;
  2. – se FIDO Alliance;
  3. förkortning för Framework for interdisciplinary design optimization – ett nerlagt Nasa-projekt från 1990‑talet med syftet att underlätta samverkan mellan datorprogram skrivna för olika specialiteter. En kvarglömd beskrivning finns på denna länk;
  4. the Fido rover – förkortning för Field integrated design and operations – prototyp till vandrande robot för utforskning av Mars yta. – Se denna länk.

[forskning] [förkortningar på F] [identifiering] [nätverk] [systemutveckling] [ändrad 4 juni 2018]

FTE

förkortning för full-time employment, full-time employee, full-time equivalent. – An­vänds om köpta tjänster där hel- eller del­tids­arvoderad inhyrd personal (konsulter) sköter arbets­upp­gifter åt upp­drags­givaren. – Full-time equivalent – helårstjänst – syftar på att del­tids­tjänster räknas om till heltidstjänster.

[arbetsmarknad] [förkortningar på F] [ändrad 8 maj 2019]

FTP

file transfer protocol – vanligt protokoll för att hämta och skicka filer från en dator till en annan genom internet. – FTP förut­sätter i grundutförande att an­vänd­a­ren har rättig­het att använda både den avsänd­ande och den mottag­ande datorn, vilket innebär att man måste ha användarnamn och lösenord även för den dator som filen hämtas från. Men en vanlig variant, anonymous FTP, nöjer sig med att man loggar in som anonymous. – Läs också om SFTP och FTP/S.

[förkortningar på F] [internet] [ändrad 9 februari 2018]