FOE

  1. – CERT FOE – Failure observation engine – även känt som BFF, Basic fuzzing framework – ett program för säkerhetstestning av Windows-program. BFF finns också för andra operativsystem. Utvecklat av CertCC. – Cert FOE / BFF testar säkerheten i program genom att mata in felaktiga indata. Utfallet ger en bild av vilka fel programmet kan hantera och vilka fel som får det att krascha. – Se CertCC:s webbsidor;
  2. – FoE, se Feed over email.

[bloggar] [e-post] [förkortningar på F] [it-säkerhet] [testning] [windows] [ändrad 7 september 2018]

FLAC

Free lossless audio codec – en komprimeringsalgoritm (kodek) och ett filformat för inspelad musik i digital form. – FLAC ger exakt komprimering, det vill säga att en musikfil i FLAC‑format efter uppackning blir identisk med originalfilen. FLAC, som lanserades 2001, är popu­lärt för klassisk musik och bland lyssnare med höga krav på ljudkva­li­tet, eftersom det kan ge lika bra ljud som en CD. – Läs mer på FLAC‑projektets webbsidor. – FLAC är det ljudformat som användes i musikspela­ren Pono†.

[förkortningar på F] [komprimering] [musik] [ändrad 10 augusti 2022]

FSCONS

Free society conference and Nordic summit – en årlig konferens om datorprogram och kulturell frihet. – FSCONS har an­ordnats varje höst sedan 2007 i Göteborg (men 2017 var det i Oslo). 2019 års konferens var inställd och därefter ha inte heller någon FSCONS-konferens ägt rum. FSCONS är också en förening som fortfarande är aktiv, se Friprogramvarusyndikatet (friprogramvarusyndikatet.se). Bakom konferensen står europeiska Free software foundation, svenska Wikimedia och svenska Creative commons. På konferensen delades tidigare utmärkelsen Nordic free software award† ut. – Läs mer på fscons.org (från 2019). 

[fri mjukvara] [förkortningar på F] [kultur] [konferenser] [ändrad 8 september 2022]

FRIACO

flat rate internet access call origination – (föråldrat) – internet­anslut­ning genom upp­ringd för­bind­else (modem) utan minut­avgifter, vare sig till inter­net­opera­tören eller till telefon­operatören. Abonnenten betalar bara en fast abon­ne­mangs­avgift. För­kort­ningen användes i Stor­britan­nien.

[förkortningar på F] [internet] [ändrad 2 november 2017]

FUSE

förkortning för Filesystem in userspace – program som man kan använda för att lägga upp filsystem i datorns användarutrymme (user space). Normalt körs filsystem i kärnutrymmet (kernel space), vilket innebär att den som vill köra ett eget filsystem måste programmera i operativsystemets kärna. Det slipper man med FUSE. FUSE installeras som en modul i operativsystem av Unix‑typ. Fuse finns för Linux, macOS, Open­Solaris† och FreeBSD. – Läs mer på fuse.sourceforge.net. (Det engelska ordet fuse betyder stubin.)

[filer] [förkortningar på F] [unix] [ändrad 5 juni 2017]