SFTP

SSH file transport protocol, ibland även secure file transport protocol – en säkrare variant av filöverföringsprotokollet FTP. Man använder säkerhetsprotokollet SSH för att kryptera filöverföringen. Ett alternativ till SFTP är FTP/S.

[förkortningar på S] [internet] [kryptering] [ändrad 9 februari 2018]