FTP/S

FTP secure – en säkrare variant av filöverföringsprotokollet FTP. FTP/S gör att sändare och mottagare kan identifiera varandra, och det använder kryptering för att göra informationen svårare för obehöriga att avläsa. FTP/S förutsätter att man använder elektroniska certifikat, vilket gör det besvärligt att använda. Det används därför mindre än alternativet SFTP.

[förkortningar på F] [internet] [kryptering] [ändrad 9 februari 2018]