People’s code

The People’s code – amerikanska statens avslutade satsning på att göra de federala myndigheternas datorprogram allmänt tillgängliga med öppen källkod. Ett mål var att 20 procent av federala myndigheters program skulle vara publicerade inom tre år. Projektets sajt, code.gov, öppnades den 3 november 2016, men är inte längre tillgänglig. Programmet avslutades i augusti 2019. – En analys av projektet finns på denna länk.

[amerikanska myndigheter] [avslutad] [öppen källkod] [ändrad 3 mars 2020]

Federal communications commission

(FCC) – den amerikanska radio- och telestyrelsen – den myndighet som reglerar elektroniska kommunikationer – radio, tv, elektrisk och optisk kabel samt satellit. – FCC reglerar både teknik (frekvenstilldelning med mera), ägandeförhållanden och innehåll (vad som får sändas och inte sändas, till exempel regler om pornografi och barnförbjudet i olika medier). – Se fcc.gov.

[amerikanska myndigheter] [elektronisk kommunikation] [radio och tv] [ändrad 21 april 2020]

NIST

National institute of standards and technology – en amerikanskt federal myndighet som fastställer standarder, bland annat för it. – NIST har standarder för mått och vikt samt för teknisk utrustning. Standarden för it‑säkerhet kallas för NIST-CSF – cyber security framework. Den standarden anpassas under 2020‑talet till svenska förhållanden. – NIST har hand om regelverket för it‑system som används av statliga myndigheter, FISMA. För it‑säkerhet anger NIST:s ramverk fem huvudfunktioner:

  • – skydda;
  • – upptäcka;
  • – åtgärda;
  • – återställa;
  • – identifiera.

– Se nist.gov.

[amerikanska myndigheter] [förkortningar på N] [it-system] [standarder] [ändrad 7 september 2021]

.gov

toppdomän för amerikanska myndigheter. – .gov är en begräns­ad och sponsrad toppdomän. En amerikansk myndighet, General services administration (länk), bestämmer vilka myndigheter som ska få registrera domäner under .gov. Det är alltså bara amerikanska federala, delstatliga och lokala myndigheter som får registrera domäner under .gov. – Namnet står för government. – Som alternativ till .gov använder amerikanska myndigheter också domänen .us.

[amerikanska myndigheter] [toppdomäner] [ändrad 10 november 2019]