finit tillståndsmaskin

ett program som beskriver de tillstånd som en anordning eller en process kan ha. Programmet innehåller också reglerna för övergång från ett tillstånd till ett annat. – En tillståndsmaskin kan bara vara i ett tillstånd åt gången. Att klar­lägga vilka tillstånd en före­teelse har och hur de övergår till varandra är ett viktigt led i programmering, maskinkonstruktion och fastställande av affärsprocesser. – Att man säger finit eller ändlig tillståndsmaskin beror på att en tillståndsmaskin, utom i rent teoretiska resonemang, bara kan ha ett ändligt antal till­stånd. Så för­ledet finit är ofta onödigt. – Finita tillståndsmaskiner kan realiseras som körbara datorprogram. De har stora lik­heter med Turingmaskiner: den viktigaste skillnaden är att en Turingmaskin i teorin har obegränsat minne. – Finita tillståndsmaskiner kallas också för finita automater eller ändliga automater. – På engelska: finite state machine, förkortat FSM.

[datorvetenskap] [programmering] [ändrad 18 februari 2018]

Dagens ord: 2021-12-06