field-programmable gate array

oftast förkortat till fpgaintegrerad krets som kan pro­gram­meras om. Field-pro­grammable be­tyder alltså ’pro­gram­mer­bar ute på fältet’. Fpga används främst när man behöver ett mindre antal speciella kretsar. Det blir då bil­ligare att an­vända fpga och pro­gram­mera dem än att till­verka spe­cial­kon­stru­e­rade kretsar (se asic).

[elektronik]