field-programmable gate array

oftast förkortat till FPGA – integrerad krets som kan pro­gram­meras om. Field-pro­grammable kan alltså översättas med pro­gram­mer­bar ute på fältet. FPGA används främst när man behöver ett mindre antal speciella kretsar. Det blir då bil­ligare att an­vända FPGA och pro­gram­mera dem än att till­verka spe­cial­kon­stru­e­rade kretsar (se ASIC). – Gate array, på svenska grindmatris, står för ett slags halvfärdig fabrikstillverkad krets: den får sin slutliga funktion genom att ett lager av metall läggs till på fabriken och kopplar ihop transistorerna på önskat sätt. En FPGA kan programmeras om på fältet av kund.

[elektronik] [processorer] [ändrad 4 september 2019]