FAST

(fast active queue management scalable transmission control protocol) – ett proto­koll för snabb dataöverföring på internet. Det demonstrerades i slutet av 2002, och klarade då över åtta gigabit per sekund, vilket ska jämföras med den vanliga gränsen för bred­band som brukade sättas till två megabit per sekund. Tekniken hade utveck­lats av forskare vid Caltech. – Se denna sida, som dock inte tycks ha upp­daterats sedan 2007.

[experimentell teknik] [förkortningar på F] [inaktuellt] [internet] [ändrad 18 oktober 2018]

FOAF

förkortning för friend of a friend:

  1. – projekt som ut­formar en standard för maskinläsbara be­skriv­ningar i XML-format av männi­skor och av re­la­tioner mellan männi­skor. – Läs mer på foaf-project.org. – Foaf-pro­jektets vokabulär har blivit en inofficiell standard på webben. Det har blivit en så kallad onto­logi som används i upp­bygg­naden av den se­man­tiska webben;
  2. ”en kompis till en kompis” – den på­stådda källa som knyts till en vand­rings­sägen.

[förkortningar på F] [skvaller och rykten] [sociala nätverk] [xml] [ändrad 5 juli 2017]

FUBAR

förkortning för fucked up beyond all recognition. – Förkortningen har använts i amerikansk militär sedan 1930‑talet, ibland i den mindre stötande formen fouled up…… Foobar och PHOBAR anspelar på fubar.

[förkortningar på F] [ändrad 5 januari 2018]

FWSE

famous web search engine – omskrivning för Google. – Den ironiska förkortningen kom i bruk när Googles advokater försökte hindra folk från att säga Google som generiskt ord för sökmotorer, till exempel i uttryck som att googla (även om det inte görs med just Google).

[förkortningar på F] [sökmotorer] [ändrad 17 september 2019]

FOE

  1. – CERT FOE – Failure observation engine – även känt som BFF, Basic fuzzing framework – ett program för säkerhetstestning av Windows-program. BFF finns också för andra operativsystem. Utvecklat av CertCC. – Cert FOE / BFF testar säkerheten i program genom att mata in felaktiga indata. Utfallet ger en bild av vilka fel programmet kan hantera och vilka fel som får det att krascha. – Se CertCC:s webbsidor;
  2. – FoE, se Feed over email.

[bloggar] [e-post] [förkortningar på F] [it-säkerhet] [testning] [windows] [ändrad 7 september 2018]

FLAC

Free lossless audio codec – komprimerings­algo­ritm (kodek) och filformat för inspelad musik i digital form. Ger exakt kom­pri­me­ring, det vill säga att en musik­fil i FLAC-­format efter uppack­ning blir identisk med origi­nal­filen. FLAC är popu­lärt för klas­sisk musik och bland lyss­nare med höga krav på ljud­kva­li­tet, eftersom det kan ge lika bra ljud som en CD. – Läs mer på FLAC-projektets webbsidor. – FLAC är det ljud­format som an­vänds i musikspela­ren Pono.

[förkortningar på F] [musik] [ändrad 5 oktober 2018]

FSCONS

Free society conference and Nordic summit – årlig konferens om datorprogram och kulturell frihet. – FSCONS an­ordnas varje höst sedan 2007 i Göteborg (men 2017 var det i Oslo). 2019 års konferens är inställd. Bakom konferensen står europeiska Free software foundation, svenska Wikimedia och svenska Creative commons. På konferensen delades tidigare utmärkelsen Nordic free software award† ut. – Läs mer på fscons.org.

[fri mjukvara] [förkortningar på F] [kultur] [konferenser] [ändrad 13 januari 2018]