FTE

förkortning för full-time employment, full-time employee, full-time equivalent. – An­vänds om köpta tjänster där hel- eller del­tids­arvoderad inhyrd personal (konsulter) sköter arbets­upp­gifter åt upp­drags­givaren. – Full-time equivalent – helårstjänst – syftar på att del­tids­tjänster räknas om till heltidstjänster.

[arbetsmarknad] [förkortningar på F] [ändrad 8 maj 2019]

FTP

  1. – file transfer protocol – vanligt protokoll för att hämta och skicka filer från en dator till en annan genom internet. – FTP förut­sätter i grundutförande att an­vänd­a­ren har rättig­het att använda både den avsänd­ande och den mottag­ande datorn, vilket innebär att man måste ha användarnamn och lösenord även för den dator som filen hämtas från. Men en vanlig variant, anonymous FTP, nöjer sig med att man loggar in som anonymous. – Läs också om SFTP och FTP/S;
  2. foiled twisted pair – se folieskärmad.

[förkortningar på F] [internet] [ändrad 9 februari 2018]

FAST

(fast active queue management scalable transmission control protocol) – ett proto­koll för snabb dataöverföring på internet. Det demonstrerades i slutet av 2002, och klarade då över åtta gigabit per sekund, vilket ska jämföras med den vanliga gränsen för bred­band som brukade sättas till två megabit per sekund. Tekniken hade utveck­lats av forskare vid Caltech. – Se denna sida, som dock inte tycks ha upp­daterats sedan 2007.

[experimentell teknik] [förkortningar på F] [inaktuellt] [internet] [ändrad 18 oktober 2018]

FOAF

förkortning för friend of a friend:

  1. – ett projekt som ut­formar en standard för maskinläsbara be­skriv­ningar i XML‑format av männi­skor och av re­la­tioner mellan männi­skor. – Läs mer på foaf-project.org. – FOAF‑projektets vokabulär har blivit en inofficiell standard på webben. Det har blivit en så kallad onto­logi som används i uppbygg­naden av den semantiska webben;
  2. ”en kompis till en kompis” – den på­stådda källa som knyts till en vandrings­sägen.

[förkortningar på F] [skvaller och rykten] [sociala nätverk] [xml] [ändrad 5 juli 2017]

FUBAR

förkortning för fucked up beyond all recognition. – Förkortningen har använts i amerikansk militär sedan 1930‑talet, ibland i den mindre stötande formen fouled up…… Foobar och PHOBAR anspelar på fubar.

[förkortningar på F] [ändrad 5 januari 2018]

FWSE

famous web search engine – omskrivning för Google. – Den ironiska förkortningen kom i bruk när Googles advokater försökte hindra folk från att säga Google som generiskt ord för sökmotorer, till exempel i uttryck som att googla (även om det inte görs med just Google).

[förkortningar på F] [sökmotorer] [ändrad 17 september 2019]