förutsägande underhåll

underhåll av utrustning vid bästa möjliga tidpunkt, baserat på analys av utrustningens tillstånd. Detta till skillnad från underhåll med förutbestämda intervall. Detta förutsätter insamling och analys av data från utrustningen. Det finns flera sätt att göra detta. – På engelska: predictive maintenance, förkortat PdM.

[underhåll] [20 november 2018]

refurbish

renovera, fabriksrenovera, återställa (till originalskick) – testa begagnad utrustning och vid behov reparera innan den säljs. Ordet syftar ofta, men inte alltid, på att det görs av tillverkaren. Produkten uppgraderas inte. – Substantiv: refurbishment – renovering, återställning.

[underhåll] [ändrad 9 december 2019]

underhållbarhet

(maintainability) – möjlighet att ändra i ett it‑system för att rätta fel, förbättra prestanda eller andra egenskaper, eller för att anpassa till yttre förändringar. Kallas också för underhållsmässighet, underhållsbarhet och förändringsbarhet.

[it-system] [underhåll] [ändrad 23 augusti 2019]

it asset management

it-resursförvaltning – kostnadsstyrning för it-utrust­ning och datorprogram: förvaltning av hård­vara och mjuk­vara på lön­sammaste sätt under deras livstid. Det förutsätter att man håller reda på alla it-rela­te­rade till­gångar från anskaffning tills de skrotas eller säljs. Omfattar också alla anknutna kostnader som utbildning, konsult­kostnader, program­licenser, uppgraderingar, garantier, reparationer, under­håll och support samt kostnader för att byta ut och göra sig av med ut­rust­ning. Målet är att minska kost­naderna för hård- och mjuk­vara, undvika svinn, onödiga dubbleringar och under­utnytt­jande samt att utnyttja resurserna på bästa sätt under hela deras livs­cykel.

[företag och ekonomi] [it-system] [underhåll] [ändrad 9 december 2019]

underhållssystem

(enterprise asset management, EAM) – hantering av en organisations tillgångar under hela deras livscykel. – Syftet är att de ska tillföra mesta möjliga värde till verksamheten. Ett underhållssystem ska omfatta konstruktion, beställning, tillverkning, installation, användning, underhåll, bränsleförsörjning, reparationer, reservdelar, förbrukningsmaterial, utbyte och återvinning.

[affärssystem] [underhåll] [ändrad 15 maj 2020]