förutsägande underhåll

underhåll av utrustning vid bästa möjliga tidpunkt, baserat på analys av utrustningens tillstånd. Detta till skillnad från underhåll med förutbestämda intervall. Detta förutsätter insamling och analys av data från utrustningen. Det finns flera sätt att göra detta. – På engelska: predictive maintenance, förkortat PdM.

[underhåll] [20 november 2018]

Dagens ord: 2019-03-06