underhållssystem

(enterprise asset management, EAM) – hantering av en organisations tillgångar under hela deras livscykel. – Syftet är att de ska tillföra mesta möjliga värde till verksamheten. Ett underhållssystem ska omfatta konstruktion, beställning, tillverkning, installation, användning, underhåll, bränsleförsörjning, reparationer, reservdelar, förbrukningsmaterial, utbyte och återvinning.

[affärssystem] [underhåll] [ändrad 15 maj 2020]