percussive maintenance

”slagkraftigt underhåll” – det att man slår och sparkar på krånglande utrustning för att få den att fungera. (Även kallat Lev Andropov-metoden, se detta filmklipp med Peter Stormare.)

[it-humor] [jargong] [underhåll] [ändrad 15 november 2019]