IT asset management

it-resursförvaltning – kostnadsstyrning för it‑utrustning och datorprogram. – It‑resursförvaltning är förvaltning av hårdvara och mjukvara på lönsammaste sätt under deras livstid. Det förutsätter att man håller reda på alla it‑relaterade tillgångar från anskaffning tills de skrotas eller säljs. Omfattar också alla anknutna kostnader som utbildning, konsultkostnader, programlicenser, uppgraderingar, garantier, reparationer, underhåll och support samt kostnader för att byta ut och göra sig av med utrustning. Målet är att minska kostnaderna för hård- och mjukvara, undvika svinn, onödiga dubbleringar och underutnyttjande samt att utnyttja resurserna på bästa sätt under hela deras livscykel.

[företag och ekonomi] [it-system] [underhåll] [ändrad 9 december 2019]